Weekly Posts

2023, week 12 weekly, typst, llm

2023, week 11 weekly

2023, week 09 weekly

2023, week 08 weekly

2023, week 07 weekly

2023, week 05 weekly

2023, week 04 weekly

2023, week 03 weekly

2022, week 51 weekly

2022, week 49 weekly

2022, week 46 weekly

2022, week 45 weekly

2022, week 44 weekly, twitter, activitypub

2022, week 43 weekly

2022, week 42 weekly

2022, week 41 weekly

2022, week 40 weekly, books

2022, week 25 weekly, house, architecture, programming, lisp, writing

2022, week 23 weekly, solo-technologist, logseq, algernon

2022, week 22 weekly

2022, week 21 weekly

2022, week 20 weekly

2022, week 19 weekly, nim, books, programming, onomatopoeia, japanese

2021, week 52 weekly

2021, week 25 weekly

2021, week 24 weekly, python

2021, week 23 weekly

2021, week 22 weekly

2021, week 21 weekly

2021, week 20 weekly

2021, week 18 weekly

2021, week 17 weekly

2020, week 48 weekly

2020, week 47 weekly

2020, week 45 weekly, software